Özet Gönderimi
Kongre, tüm bilim dallarına açık olup alt başlıklar aşağıda verilmiştir:

 • KTC1-Kadına Yönelik Şiddet
 • KTC2-Çalışma Hayatında Kadın
 • KTC3-Ekonomi, İstihdam ve Girişimcilik Alanında Kadın
 • KTC4-Ailede Kadın
 • KTC5-Kadın Sağlığı ve Sağlık Alanında Çalışan Kadınlar
 • KTC6-Eğitim ve Kadın
 • KTC7-Sağlık ve Kadın
 • KTC8-Kentleşme, Göç ve Kadın
 • KTC9-Kırsal Alanda Kadın
 • KTC10-Din ve Kadın
 • KTC11-Tarihte Kadın
 • KTC12-Hukuk ve Kadın Hakları
 • KTC13-Sanat ve Edebiyat Alanında Kadın
 • KTC14-Siyaset ve Yönetimde Kadın
 • KTC15-Medya, İletişim Teknolojileri ve Kadın
 • KTC16-Örgütlenme ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Kadın
 • KTC17-Diğer

**NOT: Bildiri özetleri yukarıdaki alt başlıklara göre sınıflandırılacaktır. Lütfen çalışmanıza en yakın alt başlık kodunu ya da kodlarını bildiri özetinizde belirtiniz. Alt başlık kodlarını, bildiri başlığınızın altında belirtebilirsiniz. Örnek bildiri özeti taslağı için tıklayınız…

Özet Gönderimi

Kongrede sunulacak bildirilerin en az 400 kelimeden oluşan Türkçe veya İngilizce özetleri,özet yazım kuralları dikkate alınarak, 20 OCAK 2020 tarihine kadar kongre sekretaryasına (ktckongre@gmail.com) gönderilmelidir. Kongreye bildiri özetleri kabul edilen yazarların, 16 Mart 2020 tarihine kadar kayıt formunu doldurup kongreye kaydını yaptırması ve kayıt ücretini yatırması gerekmektedir.

Bildiri Özeti Hazırlama

Bildiri Özetleri üzerinde Kongre Düzenleme Kurulu tarafından herhangi bir düzeltme yapılmayacağı için yazım ve anlam hatalarından yazarlar sorumludur. Özetlerin, bildiri özeti yazım kılavuzunda belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanması gerekmektedir: Hazırlanan özetler en az 400 kelime olarak Türkçe veya İngilizce yazılmalıdır. Bildiri özetlerinde çalışmanın amacı, kapsamı ve önemi, özgünlüğü, çalışmanın kuramsal temeli, araştırmada kullanılan yöntemler, veri toplama teknikleri, araştırma sonucunda ulaşılan bulgular, sonuçlar ve öneriler yer almalıdır. Anahtar kelimeler 3 ile 5 sözcük arasında olmalıdır. Yazılar MS Word 2007 ya da daha üstü bir kelime işlemci program ile, A4, sayfa yapısında, tek satır aralığında ve Times New Roman 12 punto ile yazılmalıdır. Kurum ad(lar)ı ilk sayfanın en altında dipnot olarak 10 punto yazılmalıdır.Çok yazarlı özetlerde, yazarların farklı kurumlarda veya aynı kurumun farklı birimlerinde görev yapmaları durumunda, kurum adları numaralandırılarak alt alta yazılmalıdır. Kurum numaraları yazarların soyadlarında üst im olarak yer almalıdır. Kurum bir üniversite olduğunda, üniversite, fakülte ve bölüm adları belirtilmelidir. Yazar(lar)ın Adı SOYADI 12 punto koyu olarak ve satır ortalanarak yazılmalıdır. Sunum yapacak yazarın adının altı çizilmeli, akademik unvanlar yazılmamalıdır. Bildiri sahipleri ilk isim olarak en fazla iki çalışma ile başvurabilirler


Linklerimiz

Misyon

Vizyon

İletişimTel:
Tel: